Slide pH-metria pH-metria z impedancją Manometria wysokiej rozdzielczości Gastrolyzer GastroCH4ECK Smokerlyzer ToxCO Biofeedback

Manometria przełykowa wysokiej rozdzielczości z impedancją

ManoScanTM ESO-Z to innowacyjny system do badań motoryki i do diagnostyki zaburzeń czynnościowych w górnym odcinku przewodu pokarmowego.

 

Redukuje czas badania o 50% w stosunku do konwencjonalnych metod pomiaru ciśnienia w przełyku przy równoczesnym wielokrotnym wzroście ilości informacji diagnostycznej.

 

Badanie manometrii przełykowej wykonuje się za pomocą 36-kanałowego cewnika mikroprzekaźnikowego o średnicy 4,2 mm, z radialnymi kanałami ciśnieniowymi zlokalizowanymi co 1 cm. Każdy ciśnieniowy kanał pomiarowy zbudowany jest z 12 radialnie rozmieszczonych membran pozwalających na radialny pomiar ciśnienia w każdym kanale. Pomiędzy kanałami ciśnienia zlokalizowane są kanały impedancji (18). Jedno wprowadzenie cewnika pozwala na automatyczne pobranie danych o fizjologii motoryki i bolusa od gardła po żołądek w czasie rzeczywistym. Pomiar impedancji pozwala określić czas pasażu bolusa oraz efektywność oczyszczania przełyku.

 

Oprogramowanie w polskiej wersji językowej, składające się z modułu do pobierania i analizowania danych, zapewnia wysokiej rozdzielczości wizualizację ciśnienia mierzonego na całej długości przełyku. Dlatego też w manometrii przełykowej wysokiej rozdzielczości nie ma potrzeby stosowania techniki pull through.

 

W oprogramowaniu analizującym wbudowany jest przewodnik, który prowadzi użytkownika przez wszystkie etapy analizy zapisanego badania. Wartości ciśnienia w przełyku mogą być przedstawiane za pomocą wysokiej rozdzielczości konturów barwnych – „mapy ciśnień“ lub konwencjonalnych wykresów liniowych ciśnień i impedancji badanego odcinka przewodu pokarmowego. Użytkownik może wykonywać badanie stosując wymiennie oba sposoby prezentacji wyników, w zależności od swoich preferencji. Profil anatomiczny ukazuje wartości impedancji i ciśnienia, zapewniając czytelną wizualizację związku ciśnienia i ruchu bolusa.

 

Funkcja playback umożliwia przeglądanie dynamicznego obrazu wartości ciśnień i impedancji, zarejestrowanych w czasie wykonywania badania.
 

Oprogramowanie do pobierania danych wspomaga użytkownika w czasie wykonywania manometrii przełykowej wyświetlając na monitorze wskazówki dotyczące kolejnego etapu badania. Znacznym ułatwieniem dla lekarza przeprowadzającego badanie jest możliwość korzystania z ekranu dotykowego. Oprogramowanie posiada dodatkowe funkcje takie jak generowanie wirtualnego obszaru typu „e-sleeve“ (liniowy obraz maksymalnych ciśnień obliczonych przez oprogramowanie), obrazowanie izobar ciśnień czy ciągłe śledzenie poziomu ciśnienia w dowolnym punkcie pomiarowym.
Wyniki badania przedstawiane są w postaci raportu generowanego w formacie word lub pdf. Raport może być konfigurowany zgodnie z potrzebami użytkownika.

 

System do manometrii przełyku i impedancji zawiera wbudowany system automatycznej kalibracji i weryfikacji dokładności pomiaru ciśnienia.

 

Akcesoria:

 

Chcesz wiedzieć więcej?

 

Jesteś zainteresowany bardziej szczegółowymi informacjami na temat tego produktu?
Postaramy się odpowiedzieć na wszystkie pytania.

 

tel./faks +48 12 423 40 47

 

synecpol@synecpol.pl

 

Formularz kontaktu