UWAGA!

Informacje udostępnione na niniejszej stronie dotyczą specjalistycznego sprzętu medycznego i dostęp do nich jest możliwy tylko i wyłącznie dla specjalistów wykonujących zawód medyczny, osób reprezentujących podmioty prowadzące działalność leczniczą lub zajmujących się obrotem wyrobami medycznymi.

System do pH-metrii i pH-metrii z impedancją Diagnostyka choroby refluksowej
Rejestracja poziomu pH lub pH i impedancji w górnym odcinku przewodu pokarmowego
Wizualizacja impedancji za pomocą konturów barwowych
Manometria przełykowa wysokiej rozdzielczości
ManoScan
Badanie zaburzeń czynnościowych w górnym odcinku przewodu pokarmowego
Wizualizacja ciśnień za pomocą konturów barwowych
Manometria anorektalna wysokiej rozdzielczości
ManoScan
Badanie zaburzeń czynnościowych w dolnym odcinku przewodu pokarmowego Wizualizacja ciśnień za pomocą konturów barwowych
Unikalny cewnik 3D wykorzystujący najbardziej zaawansowane technologie w przestrzennym obrazowaniu ciśnień w odbycie i odbytnicy
Gastrolyzer Gastro+ Przenośny aparat do pomiaru stężenia wodoru w wydychanym powietrzu
Diagnostyka nietolerancji węglowodanów
Wodorowe testy oddechowe: glukoza, laktoza, fruktoza, sorbitol, ksylitol, laktuloza (IITT , SIBO)
Smokerlyzer Micro+ Przenośny aparat do pomiaru stężenia tlenku węgla w wydychanym powietrzu
Narzędzie do motywowania i pomocy dla palaczy w walce z nałogiem
ToxCO Monitor CO w otoczeniu i wydychanym powietrzu
Niezastąpione narzędzie dla służb ratowniczych
Produkty w naszej ofercie:

pH-metria

Digitrapper pH Z oraz akcesoria
do pH-metrii

pH-metria z impedancją

Digitrapper pH Z oraz akcesoria
do pH-metrii z impedancją

Manometria wysokiej rozdzielczości

Przełykowa i anorektalna manometria
wysokiej rozdzielczości oraz akcesoria

Gastrolyzer®

Badanie zawartości wodoru
w wydychanym powietrzu

Kontakt:
12 423 40 47
synecpol@synecpol.pl

Smokerlyzer®

Badanie zawartości tlenku węgla
w wydychanym powietrzu

GastroCH4ECK™

Badanie zawartości wodoru i metanu
w wydychanym powietrzu

ToxCO®

Badanie stopnia zatrucia tlenkiem węgla

Biofeedback

Barostat RBB