GastroCH4ECK™

badanie zawartości wodoru i metanu w wydychanym powietrzu

GastroCH4ECK

Dokładne, jednoczesne monitorowanie H2, CH4 i O2 w czasie rzeczywistym

Diagnostyka zaburzeń przewodu pokarmowego

Zobacz szczegóły
Akcesoria

Ustniki, filtry, torebki do pobierania próbek, chusteczki do czyszczenia i dezynfekcji, zestaw do kalibracji.

Zobacz szczegóły